» » HUYỀN THOẠI VỀ CỜ VUA

HUYỀN THOẠI VỀ CỜ VUA

Hình ảnh: HUYỀN THOẠI VỀ CỜ VUA

Xưa kia, có một vị vua Ấn Độ rất đam mê cờ vua, ông khâm phục sự sắc sảo và sự đa dạng của các tình huống trên bàn cờ nên cho gọi người đã tạo ra bộ môn này, đó là một người Ấn Độ tên là Sêta. Khi nghe nhà Vua bảo muốn thưởng cho mình, và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của mình, Sêta nói không thích vàng bạc hay châu báu, cũng không muốn được phong chức tước hay lãnh địa, mà chỉ muốn được thưởng bằng những hạt lúa mì, với điều kiện: đặt 1 hạt lúa mì vào ô thứ nhất của bàn cờ, ô thứ hai đặt 2 hạt, ô thứ ba đặt 4 hạt, ô thứ tư đặt 8 hạt, ô thứ năm 16 hạt, ô thứ sáu 32 hạt... Cứ thế cho đến hết bàn cờ vua 64 ô. Nhà Vua chấp nhận và không quên mỉa mai cho rằng Sêta đã để mất đi cơ hội ngàn vàng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau,nhà Vua mới nhận ra sai lầm của mình vì số lúa thưởng cho Sêta vẫn chưa có, mà thay vào đó là tờ tường trình của các nhà toán học cung đình. Theo đó, số lúa trong kho của cung đình không thể đáp ứng đủ với yêu cầu của Sêta, tất cả vựa lúa của toàn vương quốc cũng không đủ. Thậm chí, họ cho rằng nếu như chuyển tất cả các vương quốc trên Trái Đất này thành cánh đồng cày cấy được, làm cạn các biển và đại dương, làm tan băng tuyết bao phủ các vùng hoang vu xa xôi... để gieo trồng lúa mì thì may ra tất cả số lúa đó mới đáp ứng được yêu cầu của Sêta. Bởi vì con số họ tính toán được lên đến 18 tỉ tỉ 446 triệu tỉ 774 ngàn tỉ 73 tỉ 709 triệu 551 ngàn 615 hạt ( 18.446.744.073.709.551.615).

Tuy nhiên, nếu Sêta phải đếm xác nhận lại số phần thưởng của mình thì ông phải mất 60.000.000.000 năm; và nếu kho lúa cao 4 m và rộng 10 m thì chiều dài của kho này phải kéo dài tới 300 000 000 km , nghĩa là gấp đôi đoạn đường từ Trái Đất đến Mặt Trời.

P/s: Không biết để đếm hết số lúa mì thì Sêta phải đầu thai bao nhiêu kiếp nữa ^^~

---------------
#loveofteens

Xưa kia, có một vị vua Ấn Độ rất đam mê cờ vua, ông khâm phục sự sắc sảo và sự đa dạng của các tình huống trên bàn cờ nên cho gọi người đã tạo ra bộ môn này, đó là một người Ấn Độ tên là Sêta. Khi nghe nhà Vua bảo muốn thưởng cho mình, và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của mình, Sêta nói không thích vàng bạc hay châu báu, cũng không muốn được phong chức tước hay lãnh địa, mà chỉ muốn được thưởng bằng những hạt lúa mì, với điều kiện: đặt 1 hạt lúa mì vào ô thứ nhất của bàn cờ, ô thứ hai đặt 2 hạt, ô thứ ba đặt 4 hạt, ô thứ tư đặt 8 hạt, ô thứ năm 16 hạt, ô thứ sáu 32 hạt... Cứ thế cho đến hết bàn cờ vua 64 ô. Nhà Vua chấp nhận và không quên mỉa mai cho rằng Sêta đã để mất đi cơ hội ngàn vàng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau,nhà Vua mới nhận ra sai lầm của mình vì số lúa thưởng cho Sêta vẫn chưa có, mà thay vào đó là tờ tường trình của các nhà toán học cung đình. Theo đó, số lúa trong kho của cung đình không thể đáp ứng đủ với yêu cầu của Sêta, tất cả vựa lúa của toàn vương quốc cũng không đủ. Thậm chí, họ cho rằng nếu như chuyển tất cả các vương quốc trên Trái Đất này thành cánh đồng cày cấy được, làm cạn các biển và đại dương, làm tan băng tuyết bao phủ các vùng hoang vu xa xôi... để gieo trồng lúa mì thì may ra tất cả số lúa đó mới đáp ứng được yêu cầu của Sêta. Bởi vì con số họ tính toán được lên đến 18 tỉ tỉ 446 triệu tỉ 774 ngàn tỉ 73 tỉ 709 triệu 551 ngàn 615 hạt ( 18.446.744.073.709.551.615).

Tuy nhiên, nếu Sêta phải đếm xác nhận lại số phần thưởng của mình thì ông phải mất 60.000.000.000 năm; và nếu kho lúa cao 4 m và rộng 10 m thì chiều dài của kho này phải kéo dài tới 300 000 000 km , nghĩa là gấp đôi đoạn đường từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Have a Nice Day !

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply